Konsultacje dotyczące wejścia miasta Katowice w skład związku metropolitalnego

W dniach od 26 kwietnia do 9 maja trwają konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące wejścia miasta Katowice w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim.
Poniżej więcej szczegółowych informacji dla zainteresowanych osób oraz link do głosowania w formie elektronicznej:
Katowice w metropolii
http://bit.ly/2p31ai4