Informacje dla Rodziców/Opiekunów i Uczniów klas III

Szanowni Państwo, Rodzice/Opiekunowie uczniów klas III
Pragniemy Państwa poinformować, że w związku ze zmianami strukturalnymi wynikającymi z kolejnych etapów wdrażania reformy edukacji, uczniowie klas III naszej szkoły będą kontynuować naukę w klasie IV w roku szkolnym 2017/2018 w budynku Szkoły Podstawowej nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach przy ulicy Morawa 86.

Drodzy Uczniowie klas III
Pragniemy Was poinformować, że w związku ze zmianami strukturalnymi wynikającymi z kolejnych etapów wdrażania reformy edukacji, uczniowie klas III naszej szkoły będą kontynuować naukę w klasie IV w roku szkolnym 2017/2018 w budynku Szkoły Podstawowej nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach przy ulicy Morawa 86.