Informacje dla Rodziców/Opiekunów i Uczniów klas VI

Szanowni Państwo, Rodzice/Opiekunowie uczniów klas VI
Pragniemy Państwa poinformować, że w związku ze zmianami strukturalnymi wynikającymi z kolejnych etapów wdrażania reformy edukacji, uczniowie klas VI naszej szkoły będą kontynuować naukę w klasie VII w roku szkolnym 2017/2018 w budynku Szkoły Podstawowej nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach przy ulicy Brynicy 7.

Drodzy Uczniowie klas VI
Pragniemy Was poinformować, że w związku ze zmianami strukturalnymi wynikającymi z kolejnych etapów wdrażania reformy edukacji, uczniowie klas VI naszej szkoły będą kontynuować naukę w klasie VII w roku szkolnym 2017/2018 w budynku Szkoły Podstawowej nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach przy ulicy Brynicy 7.