Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami uczniów odbędą 12 września 2017 r. (wtorek) się wg harmonogramu:

klasy 1 – 6 o godz. 16.30 w budynku szkoły przy ul. Morawa 86,

klasy 7 oraz klasy 2 i 3 gimnazjum o godz. 17.30 w budynku szkoły przy ul. Brynicy 7.

Wyjątkowo zebranie z rodzicami uczniów klasy 5b odbędzie się 15 września (piątek) o godz. 17.00.