Konsultacje

Dnia 12 grudnia 2017 r. odbędą się konsultacje wg harmonogramu:

14.30 – 15.30 – konsultacje dla uczniów klas I – VI,

15.30 – 16.30 – konsultacje dla rodziców uczniów klas I – VI.