Konsultacje w budynku przy ul. Morawa 86

Dnia 13 marca 2018 r. w budynku przy ul. Morawa 86 odbędą się konsultacje wg harmonogramu:

14.30 – 15.30 – konsultacje dla uczniów klas I – VI,

15.30 – 16.30 – konsultacje dla rodziców uczniów klas I – VI.