Katowice Miastem Fachowców

Nasza szkoła realizuje projekt KATOWICE MIASTEM FACHOWCÓW.
W ramach projektu uczniowie  podczas godziny wychowawczej „Dobry wybór otwiera wiele drzwi” uzyskują wiedzę o zawodach, kolejnym etapem jest wizyta studyjna u konkretnego pracodawcy, a następnie w szkole średniej, która uczy danego zawodu.

Byliśmy już na wizycie studyjnej w Browarze Mokrskiego w Katowicach Szopienicach. Uczniowie zapoznawali się ze specyfiką zawodów murarza, tynkarza, oraz montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.