Zmiany w organizacji ruchu w trakcie szczytu klimatycznego

Szczyt Klimatyczny, który przyciągnie do Katowic 30 tys. delegatów ze 196 krajów, wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu – w szczególności w Strefie Kultury i jej sąsiedztwie (wynika to z rygorystycznych wymogów Organizacji Narodów Zjednoczonych – organizatora Szczytu Klimatycznego). Poniżej podano stan uzgodnień obowiązujący na 20 listopada. Ze względu na potencjalną możliwość wprowadzania dalszych zmian (szczególnie tym czasowych) należy śledzić aktualne informacje, które będą publikowane na stronie www.katowice.eu.

2018_11 Ważne zmiany w organizacji ruchu w trakcie szczytu klimatycznego obowiązujące w okresie od 25 listopada do 17 grudnia 2018