Zajęcia o smogu

Żarty się skończyły – walczymy ze smogiem! Zanieczyszczone powietrze zatruwa nasz organizm, trzeba więc próbować to zmienić – przekonywała uczniów na zajęciach Pani Anna Zapart, która w ramach wolontariatu pracowniczego (firma PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.) przeprowadziła zajęcia w klasach. Zajęcia miały ciekawy, warsztatowy charakter – angażowały uczniów i dostarczały konkretną wiedzę. Dziękujemy za przeprowadzenie zajęć w klasach.