Kiermasze świąteczne

W piątek odbyły się dwa kiermasze świąteczne. Dochód z pierwszego przeznaczony jest na adopcję na odległość dziecka z Afryki.
Drugi kiermasz – świetlicowy potrwa do świąt. Dochód z niego zostanie przeznaczony na materiały papiernicze do świetlicy szkolnej.

Galeria