Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Zarządzeniem nr 116/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2019 r. ustalony został harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Tutaj można zapoznać się z zarządzeniem:  zarządzenie