Apel do Rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Szanowni Rodzice uczniów naszej szkoły

W związku z zapowiadaną akcją strajkową Dyrektor Szkoły informuje, że za przystąpieniem do strajku w wyniku referendum opowiedzieli się niemal wszyscy pracownicy szkoły.

Zgodnie z powyższym od 8 kwietnia 2019 r. pracownicy mają prawo przystąpić do strajku.

Zwracam się do Państwa z prośbą o przewidzenie możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki. Bardzo proszę o zrozumienie w tej trudnej sytuacji.

Proszę na bieżąco śledzić stronę internetową szkoły.

Urszula Kaprusiak
Dyrektor Szkoły