Informacja dla Rodziców dotycząca strajku

Informuję, że do strajku w naszej szkole w dniu 8 kwietnia przystąpiła zdecydowana większość pracowników. W związku z powyższym w dniu 9 kwietnia realizowane będą jedynie zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. 6.30 – 15.00 dla grupy max. 25 osób. Ponadto proszę o zaopatrzenie dziecka, korzystającego w tym dniu z opieki w szkole, w śniadanie na wypadek przystąpienia do strajku pracowników kuchni.

O sytuacji w kolejnych dniach będę Państwo informowani poprzez stronę internetową szkoły.

Ze względu na trudną dla nas wszystkich sytuację prosimy o zrozumienie i wsparcie.

Z wyrazami szacunku
Urszula Kaprusiak
dyrektor szkoły