Informacja Dyrektora Szkoły w drugim dniu strajku

Szanowni Państwo,
Dzisiaj, podobnie jak w dniu wczorajszym, do strajku przystąpili niemal wszyscy nauczyciele naszej szkoły.
Od jutra tj. od środy, 10 kwietnia do środy 17 kwietnia 2019 r. w czasie trwania egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty, w szkole, w przypadku kontynuowania akcji strajkowej, nie będą realizowane zajęcia dydaktyczne ani zajęcia opiekuńcze (wszyscy nauczyciele, którzy nie będą strajkować zostaną powołani do zespołów nadzorujących przebieg egzaminów).
O ewentualnych zmianach będą Państwo informowani na bieżąco poprzez stronę internetową szkoły.

Uczniów klas III gimnazjum zapraszamy na egzamin na godz. 8.00 do budynku przy ulicy Brynicy 7. Egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00.

Z poważaniem
Urszula Kaprusiak
Dyrektor szkoły