Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 24 kwietnia

Podczas trwającego strajku w szkole będą realizowane wyłącznie zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. 6.30 – 16.00.

W budynku przy ul. Morawa 86 działa stołówka szkolna, która w godz. 12.00 – 13.30 będzie wydawać obiady dla uczniów, których rodzice już potwierdzili telefonicznie chęć skorzystania z posiłku. Kolejne osoby, które chciałyby skorzystać z obiadu prosimy o zgłaszanie tego faktu dzień wcześniej do godz. 13.00 pod numerem telefonu 32 256-98-25 www. 28 lub w sekretariacie szkoły.

Z wyrazami szacunku
Urszula Kaprusiak
dyrektor szkoły