Informacja dotycząca lekcji od poniedziałku

Decyzją Dyrektora Szkoły od poniedziałku, tj. od 17.06.2019 r. lekcje trwają 45 minut.