Informacja dla uczniów dotycząca zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Wytyczne dla uczniów:

 1. W dniu 26.06.2020 r. szkoła nie organizuje uroczystej akademii dla uczniów klas I-VII. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas VIII odbędzie się w dniu 26.06.2020 r.o godz. 9.00 w sali sportowej szkoły przy ul. Morawa 86.
 2. Uczniowie na teren szkoły wchodzą bez rodziców (opiekunów).
 3. Uczniowie, którzy przychodzą po odbiór świadectw muszą być zdrowi.
 4. Uczniowie po odbiór świadectw przychodzą wg. ustalonego harmonogramu.
 5. Uczniowie na teren szkoły wchodzą i wychodzą wyznaczonymi wejściami i wyjściami.
 6. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego:
  • stosowanie środków ochrony osobistej (maseczki),
  • zachowanie dystansu społecznego,
  • nie gromadzenie się na terenie szkoły (boiska, korytarze, parking),
  • dezynfekcja rąk przed wejściem na teren szkoły.
 7. Po otrzymaniu świadectwa uczniowie niezwłocznie wyznaczonym wyjściem opuszczają teren szkoły.
 8. Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectw w dniu 26.06.2020 r. mogą je odebrać w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły (ul. Morawa 86), po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym we wrześniu 2020 r.
 9. Ze względów bezpieczeństwa prosimy uczniów i rodziców o nie gromadzenie się na terenie szkoły.

Urszula Kaprusiak
dyrektor szkoły