1 września 2020 – rozpoczęcie roku szkolnego

INFORMACJE DLA UCZNIÓW KLAS I

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się na sali gimnastycznej w budynku przy ul. Morawa 86, o godzinie 9:00.
W rozpoczęciu roku bierze udział uczeń oraz tylko jeden opiekun.

 

Prosimy  o dostosowanie się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w okresie epidemii:
zachowania dystansu społecznego, zastosowania środków ochrony osobistej, dezynfekcji rąk po wejściu do budynku szkoły, nie gromadzenia się na terenie szkoły.

 

INFORMACJE DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII

Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas IV-VIII odbędzie się 1 września 2020 według harmonogramu, który zostanie udostępniony po uzyskaniu szczegółowych wytycznych od Organu Prowadzącego.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.