Baza dydaktyczna

Baza dydaktyczna szkoły obejmuje:
– 23 sale lekcyjne (w tym 10 klasopracowni multimedialnych)
– 3 pracownie komputerowe (w tym 1 na systemie Apple)
– 3 sale sportowe
– basen pływacki
– siłownie
– 2 kompleksy boisk sportowych
– 2 biblioteki
– 2 stołówki szkolne
– 2 świetlice szkolne
– 2 szatnie dla uczniów
– monitoring wizyjny w obydwu budynkach

Galeria

Facebook
Instagram