Bezpieczne wakacje

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje o rozpoczynającej się akcji wojewódzkiej „Bezpieczne Wakacje”, której celem jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie woj. śląskiego.

Facebook
Instagram