Grono pedagogiczne

Dyrekcja szkoły

Dyrektor
Krzysztof Nowosielski – wychowanie fizyczne

Wicedyrektorzy
Wiesława Dąbrowska – historia
Joanna Kusz-Drozdowska – geografia i EDB

Nauczyciele

Magdalena Adamczyk – język polski
Tobiasz Brachaczek – religia
Anna Bystroń-Piwowarska – matematyka
Agata Cybulska – biologia i WDŻ
Zofia Dębska-Myszka – język niemiecki
Justyna Drozdek – wychowawczyni świetlicy
Katarzyna Dybkowska – edukacja wczesnoszkolna
Klaudiusz Emmerich – wychowanie fizyczne
Ewa Gaida – język polski
Przemysław Halapacz – wychowanie fizyczne
Sonia Jarosz – chemia
Urszula Kaprusiak – matematyka
Karolina Karaś – wychowawczyni świetlicy
Zofia Karczewska-Szczerba – edukacja wczesnoszkolna

Bogdan Kosień – muzyka
Agnieszka Kowolik – język angielski
Wojciech Kozioł – chemia
Joanna Kraut – wychowanie fizyczne
Barbara Łączniak – edukacja wczesnoszkolna
Izabela Majta – plastyka i technika
Agata Marciniak – edukacja wczesnoszkolna
Michał Marciniak – informatyka, technika, fizyka
Monika Mateja – religia
Matera Dorota – wychowawczyni świetlicy
Mariola Mikołajczak – edukacja wczesnoszkolna
Nocoń Milena – wychowanie fizyczne
Tomasz Obrodzki – język angielski
Renata Orłowska – rewalidacja
Sandra Pierzchała – edukacja wczesnoszkolna
Agnieszka Skórok – język angielski
Iwona Sobala – matematyka
Sylwia Stachoń – język polski
Mariola Szpruch – wychowanie fizyczne
Joanna Szymiczek – edukacja wczesnoszkolna
Joanna Winiarska-Gryc – edukacja wczesnoszkolna
Marzena Wybieralska – historia
Anna Zgadzaj – wychowanie fizyczne
Ewa Zielińska – geografia, informatyka i WOS

Psycholog i pedagog szkolny

Mariola Klepa – pedagog

Małgorzata Dudała – psycholog

Beata Laska – pedagog

Bibliotekarz

Agnieszka Sobolewska – bibliotekarz

Hanna Owczarek-Marszałek – bibliotekarz

Grażyna Dobiczek – bibliotekarz

Pracownicy administracji i obsługi

Katarzyna Baron – sekretarz szkoły
Dorota Kamińska – referent/intendent
Małgorzata Tucholska – intendent
Józefa Halapacz – woźna
Robert Pierściecki – woźny
Anna Ceglarek – sprzątaczka
Agnieszka Gach – sprzątaczka
Agnieszka Grela – pomoc kucharki/sprzątaczka
Renata Kaczor – sprzątaczka
Barbara Kondla – sprzątaczka
Agnieszka Niedbała – sprzątaczka
Danuta Nowak – sprzątaczka
Katarzyna Olej – kucharka
Joanna Olejniczak – pomoc kucharki
Izabela Petka – sprzątaczka
Katarzyna Pierściecka – sprzątaczka
Ryszard Pyzik – rzemieślnik
Eugeniusz Rzymski – ratownik/konserwator basenu
Jolanta Skórka – portierka/sprzątaczka
Stanisław Smolarek – konserwator
Joanna Stolorz – sprzątaczka
Ilona Surlej – kucharka
Maria Wojnicz – sprzątaczka
Jarosław Zaręba – rzemieślnik

Facebook
Instagram