Informacja dla Uczniów i Rodziców

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 44 w Katowicach zgodnie z pozytywną opinią Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz poinformowaniu organu prowadzącego, postanowiła dzień 2 listopada 2020 r. ustanowić dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu w godzinach 7.00-16.00 będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w budynku Szkoły przy ul. Morawa 86.

Facebook
Instagram
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast