Informacja dot. funkcjonowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas 1 – 3 oraz konsultacji

Informacja dla Rodziców uczniów dotycząca funkcjonowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I – III oraz konsultacji od 1 czerwca 2020 r.

  1. Szkoła zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy szkolnej wynikają z informacji zebranych od rodziców.
  2. Zajęcia świetlicowe organizowane będą w budynku Szkoły przy ulicy Morawa 86 w godz. 6.30-16.00.
  3. Zajęcia świetlicowe prowadzić będą nauczyciele wyznaczeni przez Dyrekcję Szkoły.
  4. Zajęcia świetlicowe prowadzone będą w salach szkolnych wewnątrz budynku Szkoły oraz na boiskach szkolnych.
  5. Uczeń przynosi własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  6. Ze względu na małą ilość uczniów w okresie prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych Szkoła nie prowadzi stołówki szkolnej.
  7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
  8. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
  9. Warunkiem uczestniczenia dziecka na zajęciach świetlicowych, konsultacjach i zajęciach rewalidacyjnych  jest dostarczenie do Szkoły oświadczenia (wzór poniżej) o stanie zdrowia dziecka.
  10. Szkoła stwarza możliwość skorzystania z konsultacji stacjonarnych po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

 

Prosimy o zapoznanie się z informacją zawartą na stronie:

https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=4144&ListID={75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909}

 

Oświadczenie rodzica związane ze zgłoszeniem dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej

Oświadczenie rodzica związane ze zgłoszeniem dziecka na konsultacje

Oświadczenie rodzica związane ze zgłoszeniem dziecka na zajęcia rewalidacyjne

 

Facebook
Instagram
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast