Informacja dotycząca rekrutacji

Lista Kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 44 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Katowicach znajduje się tutaj.

Prosimy o dostarczenie do szkoły potwierdzenia woli zapisu dziecka (dotyczy tylko dzieci, które zamieszkują poza obwodem szkoły).

Dzieci zamieszkujące w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 44 w Katowicach zostają przyjęte automatycznie. Rodzice nie potwierdzają woli zapisu dziecka.

 

Facebook
Instagram
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast