Informacja o stypendium szkolnym

W szkole można pobrać druki na stypendium szkolne. Rodzice uczniów:

  • klas 1 – 3 – w pokoju pedagoga w budynku przy ul. Morawa 86,
  • klas 4 – 8 – w pokoju pedagoga  w budynku przy ul. Brynicy 7 (nr 12 na I piętrze).

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto.

Kompletną dokumentację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 16 września br. u pedagoga szkolnego.

Facebook
Instagram
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast