Informacja o testach sprawnościowych do klasy sportowej

Testy sprawnościowe do klasy sportowej o profilu piłki siatkowej zostaną przeprowadzone w dniu 18.05.2021r. (wtorek) o godz. 16.30 w sali sportowej SP 44 przy ulicy Morawa 86.

Uczestnicy powinni posiadać strój sportowy, druk zgłoszenia do klasy sportowej oraz zgodę rodziców (opiekunów prawnych ) na udział w testach.

W/w druki znajdują się na stronie internetowej Szkoły (tutaj) lub do pobrania w sekretariacie Szkoły.

Test to wykonanie 3 prób sprawnościowych:

  1. rzut piłeczką palantową na odległość,
  2. skok w dal z miejsca,
  3. bieg wahadłowy 5 x 10 m.

Pomiar wagi i wzrostu.

Facebook
Instagram
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast