Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły:
mgr inż. Urszula Kaprusiak

Wicedyrektor:
mgr Wiesława Dąbrowska

Edukacja wczesnoszkolna:
mgr Joanna Gryc
mgr Barbara Łączniak
mgr Gabriela Łyczko
mgr Zofia Karczewska-Szczerba
mgr Mariola Mikołajczak
mgr Joanna Szymiczek

Język polski:
mgr Wiesława Dąbrowska
mgr Agata Marciniak
mgr Sylwia Stachoń

Język angielski:
mgr Agnieszka Glińska
mgr Monika Ozga-Miksztal

Matematyka:
mgr inż. Urszula Kaprusiak
mgr Iwona Sobala

Historia:
mgr Wiesława Dąbrowska

Przyroda:
mgr Elżbieta Cybulska

Muzyka, plastyka:
mgr Bogdan Kosien

Zajęcia komputerowe:
mgr Michał Marciniak
mgr Iwona Sobala

Zajęcia techniczne:
mgr Michał Marciniak

Wychowanie fizyczne:
mgr Klaudiusz Emmerich

Religia:
mgr Tobiasz Brachaczek
mgr Dorota Kowacka

Biblioteka:
mgr Hanna Owczarek-Marszałek

Wychowawcy świetlicy:
mgr Tobiasz Brachaczek
mgr Karolina Karaś
mgr Agata Grabowska

Pedagog:
mgr Mariola Klepa

Wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Agata Marciniak