Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23 – 31 grudnia 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna

14 lutego – 27 lutego 2022 r.
Ferie zimowe

14 – 19 kwietnia 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna

24 – 26 maja 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty

24 czerwca 2022 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.
Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

15 października 2021 r. (piątek)

12 listopada 2021 r. (piątek)

7 stycznia 2022 r. (piątek)

2 maja 2022 r. (poniedziałek)

24, 25, 26 maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty

17 czerwca 2022 r. (piątek)

Facebook
Instagram
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast