Konsultacje dla uczniów

Konsultacje dla uczniów

Konsultacje dla uczniów odbywają się według indywidualnych ustaleń z nauczycielami przedmiotów w zależności od potrzeb.