Maria Konopnicka

Uczniowie podczas lekcji prowadzonych przez Panią Agnieszkę Sobolewską (szkolna bibliotekarka) oglądali prezentację o Marii Konopnickiej.Prezentacja zrobiona z okazji ogłoszenia przez Sejm RP Marii Konopnickiej patronką roku 2022.

Facebook
Instagram
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast