Rekrutacja do klas pierwszych (rok szkolny 2022/2023) – informacje dla rodziców.

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, obejmujący zarówno zgłoszenia dzieci rejonowych, jak i rekrutację prowadzoną wśród kandydatów spoza rejonu szkoły, prowadzony będzie wyłącznie w systemie elektronicznym. Terminy naboru oraz kryteria rekrutacji dzieci spoza rejonu szkoły określa zarządzenie nr 2211/2022 Prezydenta Miasta Katowice. Zgodnie z tym zarządzeniem nabór rozpocznie się 21 marca 2022 roku o godzinie 9.00, a zakończy 8 kwietnia 2022 roku o godzinie 15.00. Link do systemu rekrutacji do klas 1 na rok szkolny 2022/2023 zostanie podany w późniejszym terminie. W związku z rekrutacją, która rozpoczyna się 21marca, a kończy 8 kwietnia 2022r. Do szkoły należy przekazać wniosek papierowy wydrukowany z systemu, podpisany przez oboje rodziców / opiekunów. Podpisane zgłoszenie wraz z oświadczeniami (dotyczy rodziców dzieci z obwodu) pobranymi z systemu należy złożyć do sekretariatu w budynku szkoły przy ul. Morawa 86 w godzinach 8.00-14.30. Rodzice dzieci mieszkających poza obwodem szkoły wniosek wraz z oświadczeniami dostarczają do sekretariatu szkoły w terminie 9-20 maja 2022r.

Link do rekrutacji:

http://katowice.podstawowe.vnabor.pl/

Terminy rekrutacji:

Facebook
Instagram