O szkole

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach funkcjonuje w dzielnicy Szopienice. Szkoła mieści się w dwóch budynkach (przy ul. Morawa 86 oraz ul. Brynicy 7). W budynku przy ulicy Morawa 86 zajęcia dydaktyczne prowadzone są dla klas 1-3, natomiast w budynku przy ulicy Brynicy 7 naukę kontynuują uczniowie z klas 4-8.
Pomimo faktu, że obydwa budynki powstały w różnym czasie (budynek przy ul. Morawa w roku 1910, a budynek przy ul. Brynicy w 1963r. ), to oba budynki szkoły dysponują nowoczesnym zapleczem dydaktycznym i wyposażone są w najwyższej jakości pomoce naukowe.
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie jednozmianowym. Klasy 1-3 zajęcia dydaktyczne kończą max. o godz. 13:30, natomiast w klasach 4-8 lekcje kończą się o godz.16:05 (w większości to zajęcia w klasach sportowych).

Facebook
Instagram