Organizacja świetlicy szkolnej

Świetlica w budynku przy ul. Morawa 86 czynna jest codziennie w godz. 6.30 – 17.00.

Świetlica w budynku przy ul. Brynicy 7 czynna jest tylko przed zajęciami na basenie (w godz. 6.30 – 8.00) oraz po zajęciach na basenie (w godz. 13.30 – 15.00).

Dzieci, które nie będą odebrane po basenie ze świetlicy w budynku przy ul. Brynicy 7 wracają z wychowawcą do świetlicy w budynku przy ul. Morawa 86 o godz. 14.40.

Dzieci korzystające rano z opieki świetlicy przed basenem należy prosimy odprowadzić do świetlicy w budynku przy ul. Brynicy 7.

Facebook
Instagram