Rada rodziców

Agnieszka Krakowska – przewodnicząca zarządu Rady Rodziców
Anna Ścisłowska – zastępca przewodniczącej Rady Rodziców
Karina Tomczyk – skarbnik Rady Rodziców
Maria Ptasińska – sekretarz Rady Rodziców

Numer konta

PKO Bank Polski S.A. – Oddział 14 w Katowicach
33 1020 2313 0000 3202 0434 6060

Facebook
Instagram