REKRUTACJA do klas I oraz testy do klasy IV sportowej

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zgłoszenia dziecka należy dokonać na stronie https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/Candidates/Add  Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami dostarczyć do szkoły.

W związku z  rekrutacją do szkół podstawowych, która rozpocznie się 23 marca 2020 r. – poniedziałek od godziny 9:00 , istnieje możliwość przekazania w godzinach od 9:00 do 13:00 tzw. wniosku papierowego poprzez włożenie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką  – tel  32  256 98 25  lub przesłanie zdjęcia/skanu  wydrukowanego i podpisanego wniosku  na adres mailowy sp44kat@op.pl 

Zgłoszenia dziecka należy dokonać na stronie https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/Candidates/Add  Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami dostarczyć do szkoły

REKRUTACJA TRWA OD 23 MARCA 2020 r. DO 03 KWIETNIA 2020 r. DO GODZINY 15.00

 

KOMUNIKAT w sprawie testów do klasy sportowej

W zawiązku w wydanym przez Ministra Edukacji  Rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zmianie ulegną terminy naborów do klasy IV sportowej o profilu piłki siatkowej.
Termin testów sprawności fizycznej, które miały zostać przeprowadzone w dniu 7 kwietnia 2020r. został anulowany.

O kolejnym terminie poinformujemy na stronie internetowej i facebookach Szkoły.

Dokumenty zgłoszeniowe do klasy sportowej znajdują się na stronie internetowej Szkoły w zakładce rekrutacja 2020/2021.

Facebook
Instagram
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast