Rekrutacja do klasy 4 sportowej na rok szkolny 2021/2022

Prezentacja naszej szkoły dla uczniów i rodziców / opiekunów

Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć całą prezentację.

 

Zasady rekrutacji do klasy 4 sportowej o profilu piłka siatkowa na rok szkolny 2021/2022

Na rok szkolny 2021/2022 rekrutacja do klasy IV sportowej odbywać się będzie na podstawie Zarządzenia Nr 1436/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

Rodzice uczniów – kandydatów do klas sportowych o profilu piłki siatkowej składają zgłoszenie wraz z załącznikami zawartymi w zgłoszeniu, od 29 marca 2021r. do 9 kwietnia 2021r.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych (próby sprawności fizycznej) do klasy sportowej o profilu piłki siatkowej odbędzie się w dniu 15.04 2021r. o godz.16.30 w sali sportowej szkoły przy ulicy Brynicy 7.

Do dnia 20 kwietnia 2021r. rodzice uczniów zakwalifikowanych do oddziału sportowego składają pisemne oświadczenie woli uczęszczania dziecka do w/w oddziału.

 

Zgłoszenie do klasy 4 sportowej

Oświadczenie woli

Facebook
Instagram