Rekrutacja – klasa 4 sportowa (2022/2023)

Zasady rekrutacji do klasy 4 sportowej o profilu piłka siatkowa na rok szkolny 2022/2023.

Na rok szkolny 2022/2023 rekrutacja do klasy IV sportowej odbywać się będzie na podstawie zarządzenia nr 2211/2022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

Rodzice uczniów – kandydatów do klas sportowych o profilu piłki siatkowej składają zgłoszenie wraz z załącznikami zawartymi w zgłoszeniu, od 21 marca 2022r. do 8 kwietnia 2022r. o godz. 16.30.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych (próby sprawności fizycznej) do klasy sportowej o profilu piłki siatkowej odbędzie się w dniu 29.03.2022r. o godz.16.30 w sali sportowej szkoły przy ulicy Brynicy 7. Ewentualny dodatkowy termin prób sprawności fizycznej w postepowaniu uzupełniającym odbędzie się w dniu 21.06.2022 o godz

Od 9 do 20 maja 2022r. rodzice uczniów zakwalifikowanych do oddziału sportowego składają pisemne oświadczenie woli uczęszczania dziecka do w/w oddziału.

Terminy rekrutacji:

Wniosek o przyjęcie do klasy 4 sportowej:

Oświadczenie woli:

Facebook
Instagram