Witamy w Szkole Podstawowej nr 44
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach