Stołówka

Stołówka

 

Opłata za obiady w listopadzie 2021 r. wynosi:

16 dni x 4 zł = 64 zł

Wpłat należy dokonać terminie do 10 grudnia 2021 r.

 

Numer telefonu intendenta:

  • budynek przy ul. Morawa 86 (klasy 1 – 3): tel. 508 323 454  w godz. od 7.00 do 11.00,
  • budynek przy ul. Brynicy 7 (klasy 4 – 8): tel. 603 632 655 w godz. od 7.00 do 11.00.

 

W związku z COVID-19 wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy:

59 1020 2313 0000 3402 0515 1370

W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc i rok którego dotyczy wpłata.

Potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przesłać na adres e-mail:

  • klasy 1 – 3 ul. Morawa 86: dorota.kaminska@sp44.katowice.pl
  • klasy 4 – 8 ul. Brynicy 7: malgorzata.tucholska@sp44.katowice.pl

 

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących odpłatności za obiady, do wpłat dokonywanych po 10 – tym każdego miesiąca będą naliczane odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 kodeksu cywilnego. Terminem zapłaty jest data wpływu na konto.

 

Jadłospis w budynku na Morawa 86 – od 29.11.2021 r. do 03.12.2021 r.

Jadłospis w budynku na Brynicy 7 – od 29.11.2021 do 03.12.2021 r.

Alergeny

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania ze stołówki w Szkole Podstawowej nr 44.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 44 w Katowicach

Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 44 w Katowicach w sprawie odpłatności za posiłki wydawane w stołówce szkolnej