Szkoła nadal zamknięta

Szanowni Państwo,

Z uwagi na stan epidemiologiczny w mieście Katowice i odnotowywany stały wzrost liczby zakażonych, biorąc po uwagę, iż w opinii z dnia 20 maja 2020 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach nie rekomenduje uruchamiana od dnia 25 maja 2020 roku przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I-III w szkołach podstawowych w Katowicach, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) zostają odwołane do dnia 29 maja br. wcześniej planowane:

  • zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I-III,
  • zajęcia rewalidacyjne,
  • konsultacje dla uczniów klas VIII.

Z wyrazami szacunku
Urszula Kaprusiak

Facebook
Instagram
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast