Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Nasza szkoła od 2007 roku należy do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Od wielu lat podejmowane są tu działania służące promowaniu zdrowego stylu życia. Dzięki temu placówka stale się rozwija, a uczniowie chętnie uczęszczają do szkoły i biorą udział w różnorodnych zadaniach. Działania podjęte w latach 2007 – 2013 w znacznej mierze przyniosły oczekiwane efekty.

W szkole promuje się uzdolnionych uczniów, sukcesywnie eliminowana jest agresja, większość uczniów ma wykształcone nawyki higieniczne. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych pomaga zagospodarować wolny czas.

W wyniku ewaluacji wewnętrznej ustalono priorytety, na które należy zwrócić uwagę w dalszej pracy. W dalszym ciągu konieczne są działania zmierzające do eliminowania agresji słownej, rozwijanie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów, zachęcanie uczniów do aktywnego, bezpiecznego wypoczynku.
Powyższe wnioski uwzględniono w programie profilaktyki szkoły oraz w programie wychowawczym.

Oto kilka przykładów:

  • Coroczne szkolenia dla uczniów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Modernizacja podwórka szkolnego.
  • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich uczniów. Możliwość rozwijania zainteresowań.
  • Udział szkoły w programie profilaktycznym „Razem lepiej”.
  • Udział uczniów w konkursach wiedzy o zdrowiu.
  • Ukwiecanie terenu przyszkolnego.

Ze wstępnych rozmów z koordynatorem Śląskiej Sieci wynika, że nasze działania zyskały uznanie.

W nadchodzącym roku szkolnym będziemy kontynuować realizację programu. Postaramy się też przystąpić do Krajowego rejestru Szkół Promujących Zdrowie.

Promocja zdrowia jest dla nas priorytetem, a założone cele udaje nam się realizować również dzięki pomocy i życzliwości rodziców.

Koordynator programu
Sylwia Stachoń

Zespół ds. promocji zdrowia:
Mariola Mikołajczak
Elżbieta Cybulska
Karolina Karaś
Mariola Klepa
przewodnicząca Rady Rodziców Katarzyna Solarz
uczennica Zuzanna Slezarczyk
pielęgniarka szkolna

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie

Zadania koordynatora Szkoły Promującej Zdrowie

Zadania zespołu ds. promocji zdrowia

Prezentacja wyników autoewalucji Szkoły Podstawowej nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach ubiegającej się o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie – rok szkolny 2013/2014

Raport z autoewaluacji przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014

Harmonogram działań Szkoły Promującej Zdrowie na rok szkolny 2013/2014

Raport z działań podjętych w okresie 1.09.2012 – 28.06.2013

Harmonogram działań Szkoły Promującej Zdrowie na rok szkolny 2012/2013

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2011/2012 – 2013/2014

Nasze działania, rok szkolny 2014/2015:

Pierwsza pomoc

Galeria

Zadbaj o zdrowie – Akcja mierzenia ciśnienia

W kwietniu 2015 roku opiekunowie SKPCK wraz z panią pielęgniarką zorganizowali akcję mierzenia ciśnienia. Systematyczne pomiary ciśnienia krwi są jedną z podstawowych metod kontrolowania stanu zaawansowania choroby osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze. Podczas przerwy śródlekcyjnej zaproszono uczniów oraz nauczycieli do zbadania swojego ciśnienia. Nauczycielki oraz pani pielęgniarka kontrolując pomiary informowały badanych czy ich ciśnienie jest prawidłowe. Większość z dzieci miała zadowalające wyniki. Uczniowie mieli także możliwość zaznajomienia się z treściami dotyczącymi prawidłowego pomiaru ciśnienia oraz profilaktyki.
Galeria

Zdrowe soki ze świeżych owoców – degustacja

Soki to świetny sposób na dostarczenie organizmowi potrzebnych mu składników. Są zdrowe, smaczne i proste w przygotowaniu. Kolejny raz odbyła się w naszej szkole degustacja soków ze świeżo wyciśniętych jabłek oraz pomarańczy. Akcja ta cieszy się dużą popularnością.
Uczniowie przez cały tydzień przynosili owoce (jabłuszka, pomarańcze). Pani Joanna Stuła oraz pani Sylwia Stachoń wraz z dziećmi przygotowały soki. Każdy uczeń miał możliwość degustacji. Łącznie przygotowano 240 kubeczków, które szybko napełniły się zdrowym nektarem. W trakcie dwóch przerw międzylekcyjnych dzieci mogły częstować się przygotowanymi produktami. Spożywanie soczków umilały piosenki o tematyce zdrowotnej. Uczniowie degustując musieli odpowiadać na zadawane pytania nauczycielek związane ze zdrowiem. Nauka połączona z zabawą.
Akcja miała na celu propagowanie zdrowego stylu odżywiania oraz prawidłowej diety bogatej w witaminy. Tego typu akcje są ciekawą formą nauki. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się w zabawę.
Galeria

Krajowy Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”

W dniu 9 grudnia 2014r. Szkoła Podstawowa nr 44 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Katowicach otrzymała Krajowy Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”.
Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Minister Edukacji Narodowej przyznała to prestiżowe wyróżnienie 38 szkołom całej Polski. Nagroda ta jest wyrazem uznania wieloletniej, systematycznej pracy w zakresie promocji zdrowia.
Efektywnej pracy i odpoczynkowi w szkole na Morawie sprzyja bardzo dobre zaplecze sportowe oraz duży, zielony teren z fontanną, placem zabaw i planszami do gier dziecięcych.
Dzięki współpracy z Medyczną Szkołą Policealną Województwa Śląskiego w Katowicach wszystkie dzieci potrafią udzielać pierwszej pomocy. Kolorowe korytarze szkolne pełne są prac na temat zdrowia. Uczniowie aktywnie włączają się w różnorodne zabawy, akcje i projekty; jedzą owoce, piją soki, tańczą, skaczą na skakankach i bawią się w Świętego Mikołaja.
W szkole czterdziestej czwartej wszyscy dbają o to, aby uczniowie czuli się jak w domu.

Koordynator
Sylwia Stachoń

Definicja szkoły promującej zdrowie:
Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

Finał projektu „Moda na zdrowie”

Galeria

Akcja propagująca zdrowy styl życia

W miesiącu wrześniu 2014 roku w ramach koła SK PCK dla klas I – VI pani Joanna Stuła wraz z panią Sylwią Stachoń zorganizowały akcję propagującą zdrowy styl życia. Głównym jej celem było nakłanianie młodych ludzi do jedzenia jak największej ilości owoców. Uczniowie przez tydzień przynosili soczyste jabłuszka i inne owoce. 23 września, podczas przerwy przy akompaniamencie muzycznym, uczniowie naszej szkoły częstowali się wcześniej przygotowanymi owocami.
Galeria

Nasze działania, rok szkolny 2013/2014:

Nałogom nie!

Z okazji Dnia bez papierosa uczniowie wzięli udział w happeningu pod hasłem „Nałogom nie!”. Był to twórczy protest przeciw niszczącym uzależnieniom. (standard 3)
Galeria