Szkoła w RCA

Szkoła w RCA – przez edukację do Boga

Koło misyjne w naszej szkole istnieje od kilkunastu lat. Zajęcia te zmierzają do aktywności dzieci poczynając od środowiska szkolnego poprzez parafię do zaangażowania w sprawy Kościoła powszechnego. Głównym celem spotkań jest zapoznanie dzieci z misyjną działalnością Kościoła, która jest sposobem realizacji chrześcijańskiej miłości oraz uwrażliwienie dzieci na potrzeby drugiego człowieka.

Na naszym kółku kilkakrotnie gościliśmy misjonarzy z Republiki Środkowoafrykańskiej (zwanej również Republiką Centralnej Afryki czyli RCA) o. Kordiana Mertę i o. Dymitra Żeglina. Misjonarze zapoznali nas z franciszkańskimi misjami w Afryce. Uczniowie mogli zapytać o postępy w nauce swoich podopiecznych, a także dowiedzieć się czegoś o ich warunkach życia, potrzebach i rodzinie.

Republika Środkowoafrykańska (zwana również Republiką Centralnej Afryki czyli RCA) to kraj dwukrotnie większy od Polski, a mający tylko trzy miliony dwieście tysięcy mieszkańców. Od 1989 roku pracuje tam o. Kordian Merta – franciszkanin z prowincji katowickiej. Na terenie misji Rafai, w której jest proboszczem, znajduje się geograficzny środek Afryki, co sprawia, że wszędzie jest daleko. Do najbliższego portu jest prawie 3 tysiące kilometrów, koszty transportu (po bardzo złych drogach) są wyższe niż wartość rynkowa np. kawy, którą chcieliby sprzedać rdzenni mieszkańcy. I odwrotnie wszystko, co trzeba sprowadzić, np. sól, zeszyty, itp., jest obciążone kosztami transportu, przez co każda rzecz pochodząca z zewnątrz jest szalenie droga. Życie więc nie jest tu łatwe.

Misja Rafai to 24 tysiące km kw. zamieszkanych przez 13 tysięcy ludzi. Po kilku latach pracy o. Kordian dostrzegł olbrzymią potrzebę edukacji dzieci i młodzieży. Państwowy system edukacji prawie tam nie istniał. W 1998 roku udało mu się otworzyć pierwszą szkołę podstawową w centrum; potem dzięki pomocy ludzi dobrej woli, krok po kroku otwierał kolejne filie. W roku szkolnym 2003/2004 do szkoły chodziło ponad 1300 dzieci czyli prawie wszystkie z tego terenu i to zarówno chrześcijanie jak i muzułmanie czy animiści. Od 2002 r. uczą się z książek wydanych dzięki Unii Europejskiej. Szkoły różnią się między sobą. Centrum jest bardziej uprzywilejowane; każda klasa ma swojego nauczyciela i wszystko pozostaje pod bacznym okiem siostry dyrektor (pracują tu trzy siostry franciszkanki przybyłe z Konga). W wioskach na jednego nauczyciela przypadają dwie, a nawet trzy klasy. W związku z tym o. Kordian apelował: „Drodzy Przyjaciele, jeśli to możliwe, pomóżcie jednemu dziecku z Afryki, dając mu szansę na lepsze jutro. Wystarczy, jeśli ofiarujecie 10 euro (kiedyś 10$) rocznie przez okres, kiedy dziecko jest w szkole. Jeśli to się uda, będziemy próbowali utrzymywać korespondencję między dziećmi a ich sponsorami, których tu w Afryce, nazywamy rodzicami chrzestnymi.”. I tak powstał projekt „Szkoła w RCA – przez edukację do Boga” czyli pomoc w edukacji dzieci z misji franciszkańskiej w Republice Centralnej Afryki.

Franciszkańska Misja w RCA cz.1

Franciszkańska Misja w RCA cz.2

Zapoznawszy się z sytuacją dzieci na Czarnym Lądzie dzięki filmom, opowieściom misjonarzy z RCA, którzy odwiedzili naszą szkołę podczas pobytu w Polsce podjęliśmy decyzję o niesieniu pomocy tamtejszym dzieciom. Odpowiadając na apel o. Kordiana objęliśmy opieką chłopca Bodo Pacome, który dzięki naszej pomocy ukończył szkołę. Obecnie finansujemy naukę dziewczynce Stefanii Ongbia ze szkoły w wiosce Ketemo w RCA. Organizujemy nie tylko kiermasze, ale obejmujemy modlitwą, postem i wyrzeczeniami adoptowane dziecko. Korespondujemy na bieżąco z naszymi rówieśnikami w Afryce z parafii w Rafai. Misjonarzem nie jest tylko ten, kto wyjeżdża do Afryki czy za koło podbiegunowe! Można nim być w Szopienicach.