Szukamy rodzin zastępczych

Szanowni Państwo,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, będący organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W rodzinnych formach pieczy zastępczej przebywają dzieci, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą pozostawać pod opieką rodziców. Każde dziecko pragnie domu i rodziny, która da wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, doceni i wytłumaczy. Jednak nie każde dziecko ma tyle szczęścia, by móc wzrastać w takich warunkach. Niestety na terenie naszego miasta wciąż brakuje rodzin zastępczych gotowych przyjąć pod opiekę dzieci tego potrzebujące.
W związku z powyższym poszukujemy osób, które czują wewnętrzne pragnienie niesienia ciepła i miłości, które jednocześnie są gotowe poświęcić dzieciom czas i serce. Apel kierujemy do osób odpowiedzialnych i odważnych, gotowych podjąć to wyzwanie.
Zadaniem rodziny zastępczej jest opieka i wychowanie dzieci w tradycyjnym systemie rodzinnym oraz w atmosferze sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi dzieci.
Ośrodek rodzinom zastępczym zapewnia wsparcie psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne.
Informacje dotyczące rodzin zastępczych zawodowych dostępne w:
Dziale ds. Rodzin z Dziećmi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
ul. Jagiellońska 17
Tel. 32 251 00 87, 32 251 14 51, 32 251 78 17 wew. 119
e-mail: dr@mops.katowice.pl
Informacje dotyczące rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych dostępne w:
Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Katowicach
ul. Wojewódzka 23
Tel. 32 251 71 31, 32 203 17 50
e-mail: zpz@mops.katowice.pl
Informacje zamieszczone są również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach: www.mops.katowice.pl w aktualnościach „Kampania na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego w Katowicach”.

Facebook
Instagram