Ubezpieczenie uczniów

Ubezpieczyciel: InterRisk

Wariant 1: suma ubezpieczenia 19 500 zł, składka 50 zł

Wariant 2: suma ubezpieczenia 25 300 zł, składka 60 zł

 

Więcej informacji można znaleźć poniżej:

Zakres dwóch wariantów ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia

Druk do roszczenia

 

Dla zdarzeń w okresie 1.09.2020 – 31.08.2021 roku funkcjonuje nr polisy: EDU-A/P 081175 (składka 50 zł).

Dla zdarzeń w okresie 1.09.2020 – 31.08.2021 roku funkcjonuje nr polisy: EDU-A/P 081176 (składka 60 zł).

 

Informacje dotyczące ubezpieczenia i zgłaszania wypadku:

W razie zdarzenia należy wydrukować i wypełnić kompletnie: druk roszczenia oraz dołączyć dokumentację medyczną.

Skany dokumentów należy przesłać na adres:

szkody@interrisk.pl oraz szkody@rozwazny.pl

Ubezpieczenie obsługuje pan Tomasz Sikora. Kontakt w razie pytań:

nr telefonu: 502 071 501 lub e-mail: szkody@rozwazny.pl

Facebook
Instagram