Uwrażliwiamy

Dzisiaj uczniowie spotkali się z Panem Krzysztofem Wostalem, który jest osobą głuchoniewidomą. Przybliżał on świat osób niepełnosprawnych, ich ograniczenia, ale też pokazywał jak radzą sobie w różnych sytuacjach dnia codziennego oraz w jaki sposób możemy skutecznie pomagać.Spotkanie zorganizowane zostało w Centrum Animacji Młodzieżowej Kotłownia, które prowadzi Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem” Kotłownia mieści się w budynku naszej szkoły na ul.Brynicy.

Facebook
Instagram