W poszukiwaniu siódmego koloru tęczy

„W poszukiwaniu siódmego koloru tęczy”

program innowacji z zakresu edukacji plastycznej dla I etapu edukacyjnego.

„GDZIE JEST CZŁOWIEK,
TAM JEST I SZTUKA”
STANISŁAW OJCIEC WITKIEWICZ

Opierając się na doświadczeniu zawodowym w pracy z dziećmi kl. I – III, zauważamy przejawianą przez uczniów chęć do wykonywania różnorodnych prac plastycznych. Jest to element pracy, który pozwala na swobodę interpretacji, rozwija wyobraźnię i kreatywność – aspekty tak dominujące we wczesnym etapie nauczania.

Wyobraźnia dzieci to rzecz nieograniczona i nie zawsze w pełni wykorzystywana w procesie nauczania. Uważamy, że pracując z małymi dziećmi można rozwijać u nich całą gamę kompetencji ogólnych, takich jak: wiedza, umiejętności, uwarunkowania osobowościowe, ale także kreatywność i twórcze postrzeganie świata. Podążając za słowami Stanisława, ojca Witkiewicza „Gdzie jest człowiek, tam jest i sztuka” chcemy, aby zajęcia prowadzone w ramach innowacji dały dzieciom wiele radości i satysfakcji, a tym samym uatrakcyjniły naukę i dostarczyły okazji do twórczej ekspresji.

Ideą, która przyświeca tej innowacji jest wykorzystanie zmysłów plastycznych i wyobraźni uczniów. Zajęcia będą tak przygotowane, aby pozwoliły uczniom na częste wyjście z ławek, wprowadzając element ruchu oraz kontakt  z rówieśnikami i integrację z grupą. Zadania będą różnorodne, dopasowane do wieku i możliwości uczniów.

Mając na celu rozwijanie uzdolnień plastycznych, doskonalenie sprawności manualnej i percepcyjnej, wprowadzenie dzieci w świat kultury i sztuki, będziemy stwarzać dzieciom warunki do rozwoju ich przyszłej aktywności twórczej.

Uczniowie klas III a i III b, do których adresowana jest innowacja, są uczestnikami i laureatami konkursów plastycznych o zasięgu: szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Mamy nadzieję, że efekty pracy uczniów będą zaskakujące i godne podziwu. Uważamy, że innowacja spotka się z dużym zainteresowaniem dzieci i uznaniem rodziców.

Innowacja „W poszukiwaniu siódmego koloru tęczy” adresowana jest do uczniów klasy III a i klasy III b uczestniczących w zajęciach koła plastycznego realizowanych na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. 3) w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo w każdej klasie, w roku szkolnym 2015/2016.

Prowadzące zajęcia:
w klasie III a – Zofia Karczewska-Szczerba
w klasie III b – Barbara Łączniak

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej
z zakresu edukacji plastycznej
dla I etapu edukacyjnego
„W poszukiwaniu siódmego koloru tęczy”
w I okresie roku szkolnego 2015/2016.

W I okresie roku szkolnego 2015/ 2016 realizacja innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji plastycznej dla I etapu edukacyjnego „W poszukiwaniu siódmego koloru tęczy” – w ramach Koła plastycznego – przebiegała systematycznie i rytmicznie. Jej uczestnikami byli uczniowie klasy IIIa i IIIb, do których była adresowana, oraz uczniowie klasy Ib. Dzieci z zaangażowaniem i zainteresowaniem brały udział w zajęciach. Frekwencja wyniosła 94,12% w klasie IIIa i 87,54% w klasie IIIb.

W innowacji szczególną uwagę zwrócono na stawianie przed uczniami zadań problemowych, mających na celu stymulowanie rozwoju uzdolnień i postaw twórczych. Zrealizowano zadania z następującej tematyki: „Wspomnienia z wakacji”, „Jesienny kwiat”, „W jesiennym parku – sztuka origami”, „Obraz z nasion, suszonych owoców i liści”, „W królestwie kasztaniaków, żołędziowych i szyszkowych ludków”, „Drukowany obraz”, „Jesteśmy małymi artystami”, „Pracujemy z mandalami”, „Kwiaty zadumy”, „Nieprzewidywalne, jesienne obrazy”, „W fantastycznym świecie”, „Pracujemy z czasopismami”, „Portret Świętego Mikołaja”, „Różnorodne ozdoby choinkowe”, „Ozdabiamy świąteczny stół”, „Prezenty dla babci i dziadka”, „Bałwan z mandali”, „Zimowy pejzaż”.

Przez cały I okres można było zauważyć, że podążając za słowami Stanisława ojca Witkiewicza „Gdzie jest człowiek, tam jest i sztuka”, zajęcia prowadzone w ramach innowacji dawały dzieciom wiele radości, satysfakcji i dostarczały okazji do twórczej ekspresji. Mając na celu rozwijanie uzdolnień plastycznych, doskonalenie sprawności manualnej i percepcyjnej, stwarzano warunki do rozwoju aktywności twórczej. Różnorodne zadania dostosowane do wieku i możliwości uczniów, pozwalały na rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

Dzieci chętnie i z entuzjazmem tworzyły rozmaite prace, sięgając po materiały plastyczne inne niż zwykle używane.

Warto zauważyć, że uczniowie z pasją oraz swobodną ekspresją plastyczną przygotowali prace na II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Anioły – Dobre Duchy” organizowany przez SP nr 37 w Katowicach.

Na tablicy korkowej, w sali nr 6 oraz korytarzu prezentowano wybrane prace uczniów. Zaobserwowano, że spotkały się one z zainteresowaniem uczniów, także klas starszych.

W II okresie realizacja innowacji pedagogicznej będzie przebiegać zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem działań.

Zdjęcia z przebiegu realizacji innowacji można zobaczyć tutaj.

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej
z zakresu edukacji plastycznej
dla I etapu edukacyjnego
„W poszukiwaniu siódmego koloru tęczy”
w II okresie roku szkolnego 2015/2016.

W II okresie roku szkolnego 2015/ 2016 realizacja innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji plastycznej dla I etapu edukacyjnego „W poszukiwaniu siódmego koloru tęczy” – w ramach Koła plastycznego – przebiegała systematycznie i rytmicznie. Jej uczestnikami byli uczniowie klasy IIIa i IIIb, do których była adresowana, oraz uczniowie klasy I b. Dzieci, w dalszym ciągu, z zaangażowaniem i zainteresowaniem brały udział w zajęciach. Frekwencja wyniosła 92,26 % w klasie IIIa i 86,25 % w klasie IIIb.

W innowacji szczególną uwagę zwrócono na stawianie przed uczniami zadań problemowych, mających na celu stymulowanie rozwoju uzdolnień i postaw twórczych.

Przez cały II okres można było zauważyć, że podążając za słowami Stanisława ojca Witkiewicza „Gdzie jest człowiek, tam jest i sztuka”, zajęcia prowadzone w ramach innowacji dawały dzieciom wiele radości, satysfakcji i dostarczały okazji do twórczej ekspresji. Mając na celu rozwijanie uzdolnień plastycznych, doskonalenie sprawności manualnej i percepcyjnej, stwarzano warunki do rozwoju aktywności twórczej. Różnorodne zadania dostosowane do wieku i możliwości uczniów, pozwalały na rozwijanie wyobraźni i kreatywności. Uczniowie poznali nowe techniki plastyczne oraz doskonalili umiejętności tworzenia własnego zbioru pomysłów rozwiązań plastycznych.

Dzieci chętnie i z entuzjazmem tworzyły rozmaite prace, sięgając po  materiały plastyczne inne niż zwykle używane.

Z pasją oraz swobodną ekspresją plastyczną podejmowali się zadań dodatkowych promujących ich zdolności poprzez udział w licznych konkursach plastycznych. We wspomnianych konkursach osiągali czołowe miejsca:

zdobycie II miejsca przez Marię Krzywoń w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „W trosce o nasze bezpieczeństwo”, XVIII Edycja Konkursu Plastycznego pod patronatem Komendanta  Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, org.Urząd Miasta Katowice, Wydział Zarządzania Kryzysowego,

  • zdobycie I miejsca przez Wiktorię Czekałę w Międzyszkolnym Konkursie Regionalnym „Ale jazda czyli koleją z Szopienic”, org. Akademia Regionalna w Gimnazjum nr 13 Katowice,
  • zdobycie III miejsca przez Marię Krzywoń w Międzyszkolnym Konkursie Regionalnym „Ale jazda czyli koleją z Szopienic”, org. Akademia Regionalna w Gimnazjum nr 13 Katowice,
  • zajęcie I miejsca dla Koła plastycznego klasy IIIb w Konkursie Plastycznym „Żonkilowy kapelusz” – w ramach akcji POLA NADZIEI, org. Fundacja Hospicjum Śląskie dla Dzieci w Tychach,
  • zdobycie III miejsca dla SP 44 w Konkursie Fotograficznym „Żonkilowy ogród” – w ramach akcji POLA NADZIEI, org. Fundacja Hospicjum Śląskie dla Dzieci w Tychach,
  • zdobycie wyróżnienia przez Artura Garlickiego w Konkursie Plastycznym „Żonkilowa statuetka” – w ramach akcji POLA NADZIEI, org. Fundacja Hospicjum Śląskie dla Dzieci w Tychach.

Ponadto wysłano komplety prac – plakat i logo – związanych z postacią patronki naszej Szkoły na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny z okazji 150-lecia urodzin Marii Curie-Skłodowskiej org. Muzeum M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Na tablicy korkowej, w sali nr 6 oraz korytarzu prezentowano wybrane prace uczniów. Zaobserwowano, że spotkały się one z zainteresowaniem uczniów, także klas starszych.

Wszystkie zadania przewidziane w innowacji pedagogicznej „W poszukiwaniu siódmego koloru tęczy” zostały zrealizowane. Dodatkowo uczniowie mieli możliwość połączenia pasji tworzenia z nauką, uczestnicząc w zajęciach muzealnych „Zabawa z obrazami” w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Podsumowaniem innowacji były zajęcia warsztatowe dla nauczycieli klas I – III, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z ciekawymi technikami plastycznymi. Ponadto nauczyciele otrzymali zestaw różnorodnych technik plastycznych do wykorzystania w pracy z dziećmi. Odbyły się także zajęcia otwarte dla rodziców klas IIIa i IIIb, na których dzieci oraz rodzice wykonali ciekawe prace plastyczne. Rodzice mogli także zobaczyć wystawę prac uczestników Kółka wykonanych w ciągu całego trwania realizacji innowacji.

Z analizy ankiet i rozmów przeprowadzonych zarówno wśród dzieci, jak i rodziców, wynika, że dzieci nieustannie mają potrzebę rozwijania zdolności wyobrażania, wymyślania i tworzenia prac plastycznych.

Poprzez udział w zajęciach Kółka plastycznego w roku szkolnym 2015/2016 umożliwiono uczestnikom znalezienie różnorodnych rozwiązań plastycznych, a może nawet znalezienie „siódmego koloru tęczy”.