Wolontariat

Wolontariat

Szkolny Klub Wolontariatu w roku szkolnym 2016/2017 skupia swoje działania na realizacji zadań związanych z przystąpieniem szkoły do konkursu Szkolny Klub Wolontariatu.

Konkursy

Szkolny Klub Wolontariatu ogłasza konkursy:

  1. Szkolny konkurs plastyczny nt. „Pomocna dłoń” w kategoriach dla klas 1- 3 oraz klas 4-6. Podpisane prace należy składać do świetlicy szkolnej do pani Agaty Grabowskiej do końca marca 2017 roku. Format pracy i technika dowolna.
  2. Szkolny konkurs na przygotowanie opowiadań/wierszy na temat: „Pomaganie jest fajne!” w kategoriach dla klas 1- 3 oraz klas 4-6. Podpisane prace należy składać do w przypadku uczniów klas 1- 3 do pani Moniki Ozgi – Miksztal, natomiast w przypadku klas 4 – 6 do pani Sylwii Stachoń do 15 marca 2017 roku.

Sąsiad czeka na pomoc

W grudniu 2016 roku pani Sylwia Stachoń zapoczątkowała akcję „Sąsiad czeka na pomoc”. Każdy uczeń, który przyniesie kartkę z podziękowaniami za uzyskaną pomoc od sąsiada, znajomego czy też starszego członka rodziny otrzyma upominek. Akcja będzie kontynuowana po feriach. Zachęcamy do zaangażowania się!

Marzycielska poczta

W lutym 2017 roku pani Dorota Kowacka zapoczątkowała akcję „ Marzycielska poczta”, która polega na pisaniu listów i kartek pocztowych do chorych dzieci. Zapraszamy do aktywnego udziału!

Zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt

W lutym 2017 roku pani Agata Cybulska razem z panią Hanną Winiarską – Gryc zostały koordynatorami ogólnoszkolnej zbiórki karmy i innych potrzebnych artykułów dla schroniska dla bezdomnych zwierząt znajdującego się w Katowicach przy ulicy Milowickiej. Zapraszamy do zbiórki! Akcja trwa do końca marca 2017 roku.

Promocja idei wolontariatu

  1. Spotkania z wolontariuszami na terenie szkoły: W październiku 2016 roku na terenie naszej szkoły odbyły się spotkania z wolontariuszami EVS z czterech krajów. Koordynatorem tych działań była pani Sylwia Stachoń. Praktyczna lekcja języka angielskiego była przeplatana hiszpańskimi, białoruskimi i francuskimi słowami.
    Galeria
  2. Gazetka szkolna: W styczniu bieżącego roku pani Dorota Kowacka wraz z uczniami klas czwartych przygotowała gazetkę szkolną promującą idee wolontariatu.
  3. Pogadanki: W grudniu i styczniu wychowawcy klas oraz pani Dorota Kowacka przeprowadzili we wszystkich klasach pogadanki na temat „Co to jest wolontariat?” oraz na temat ubóstwa, empatii i postaw altruistycznych ze zwróceniem uwagi na rolę wolontariatu i chęć pomagania.
    Galeria

Kiermasz świąteczny

Pani Karolina Karaś wraz z innymi wychowawcami świetlicy w porozumieniu z Radą Rodziców zorganizowała kiermasz świąteczny, z którego dochody zostały przeznaczone na zabawki i inne potrzebne materiały do pracy z dziećmi w naszej świetlicy.

Upominki świąteczne dla podopiecznych Fundacji Hospicjum Śląskie dla dzieci

W grudniu 2016 roku pani Barbara Łączniak wraz z Panią Karoliną Karaś przygotowały z dziećmi ozdoby i upominki świąteczne dla podopiecznych Fundacji Hospicjum Śląskie dla dzieci.

I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem

W grudniu 2016 roku pani Sylwia Stachoń zorganizowała akcję „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.

Zbiórkę produktów spożywczych dla Fundacji Wolne Miejsce

Pani Karolina Karaś wraz z Radą Młodzieżową zorganizowała zbiórkę produktów spożywczych dla Fundacji Wolne Miejsce, która przygotowała wigilię dla osób samotnych w Katowicach. Dodatkowo uczniowie wykonali stroiki i ozdoby świąteczne.

Wielka Orkiestry Świątecznej Pomocy

13 stycznia 2017 roku nasza szkoła włączyła się w zbiórkę pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbiórkę nadzorowała pani Sylwia Stachoń.

Galeria

„Góra grosza”

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła już kolejny raz zaangażowała się w ogólnopolską akcję „Góra grosza”, którą koordynowała pani Agnieszka Glińska.

Zbiórka nakrętek

Pani Agata Marciniak i pani Barbara Łączniak przez cały rok szkolny organizują zbiórkę nakrętek do hospicjum oraz w związku z akcją Nakręć się na pomaganie.

Poczytaj mi kolego

Pani Hanna Owczarek – Marszałek zorganizowała akcję „Poczytaj mi kolego” angażując członków Skryptora na spotkaniach Klubu Bajki. Akcja będzie również kontynuowana w II półroczu. Ponadto uczniowie Gimnazjum Nr 13 czytali w grudniu fragmenty książek dla uczniów naszej szkoły podczas okazyjnych spotkań takich jak np. spotkanie z autorem książek dla dzieci panem Waldemarem Cichoniem.

Pomoc w nauce

Pani Gabriela Łyczko zorganizowała w klasie 2b akcję samopomocy uczniowskiej – pomoc w nauce. Akcja będzie kontynuowana w II półroczu.