Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne organizowane w I okresie 2019/2020 r.

 

 

 

Rodzaj zajęć Klasa Termin Sala Prowadzący
Koło twórczych działań 3a Czwartek, 12.45 – 13.45 6 (M) Zofia Karczewska-Szczerba
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 3a Poniedziałek, 11.40 – 12.40 6 (M) Zofia Karczewska-Szczerba
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 3b Poniedziałek, 11.40 – 12.40 10 (M) Joanna Winiarska-Gryc
Koło „Jaki ciekawy jest ten świat” 3b Czwartek, 11.40 – 12.40 10 (M) Joanna Winiarska-Gryc
Koło origami „Cuda z papieru” 1a Poniedziałek, 12.45 – 13.45 18 (M) Barbara Łączniak
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 1a Środa, 11.40 – 12.40 18 (M)  Barbara Łączniak
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 2a Wtorek, 12.45 – 13.45 9 (M) Joanna Szymiczek
Koło „Twórczy uczeń” 2a Poniedziałek, 12.45 – 13.45 9 (M) Joanna Szymiczek
Koło kulinarne „Smacznie i zdrowo” 2 – 3 Wtorek, 13.00 – 15.00 1 (M) Dorota Matera
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 1b Piątek, 11.30 – 12.30 17 (M) Agata Marciniak
Europejskie koło rozmaitości 6a Piątek, 13.30 – 14.30 (B) Agata Marciniak
Zajęcia logopedyczne 1 – 3 Poniedziałek, 13.30 – 14.30
Wtorek, 7.45 – 8.45
bibl. (M) Hanna Owczarek-Marszałek
Koło twórczości artystycznej 1 – 3
5
Poniedziałek, 11.30 – 12.30
Czwartek, 13.30 – 14.30
bibl./s.gim
(M)
Hanna Owczarek-Marszałek
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego 4 Wtorek, 12.45 – 14.45 16 (B) Ewa Gaida
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 4 Wtorek, 12.45 – 13.30 14 (B) Iwona Sobala
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 6a
6b
Czwartek, 8.45 – 9.45
Poniedziałek, 14.30 – 15.30
14 (B) Iwona Sobala
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 7a Wtorek, 14.30 – 15.30 14 (B) Iwona Sobala
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki Wtorek, 15.20 – 16.20 (B) Joanna Zakrzewska
Koło fizyczne Czwartek, 14.30 – 15.30 (B) Joanna Zakrzewska
Logopedia 4 – 6 Ustalone indywidualnie (B) Sylwia Stachoń
Koło misyjne 4 – 8 Poniedziałek, 14.30 – 16.30 26 (B) Monika Mateja
Koło gitarowe 4 – 8 Czwartek, 15.15 – 17 .15 26 (B) Monika Mateja
Koło polonistyczne 6b Środa, 12.45 – 13.30 18 (B) Sylwia Stachoń
Koło polonistyczne 5a Wtorek, 13.40 – 14.25 18 (B) Sylwia Stachoń
Koło j. angielskiego – zadania egzaminacyjne 8b Piątek, 8.00 – 8.45 23 (B) Agnieszka Skórok
Koło regionalne „Śląskie perełki” 8b
8a
Czwartek, 8.00 – 8.45
Środa, 14.30 – 15.15
15 (B) Lucyna Kielar-Jaworska
Koło przedmiotowe 8a
5c
Poniedziałek, 8.00 – 8.45
Poniedziałek, 15.30 – 16.30
21 / PC (B) Ewa Zielińska
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 7b Środa, 8.00 – 8.45 9 (B) Anna Bystroń-Piwowarska
Koło matematyczne przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty 8a
8b
Poniedziałek, 15.20 – 16.05
Wtorek, 7.15 – 8.00
Anna Bystroń-Piwowarska
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. niemieckiego 7a Wtorek, 13.40 – 14.25 21 (B) Zofia Dębska-Myszka
Koło matematyczne 6a Poniedziałek, 8.00 – 8.45 14 (B) Iwona Sobala
Koło przedmiotowe 5b Wtorek, 13.40 – 14.25 19 (B),

Pałac Mł.

Elżbieta Cybulska
Koło polonistyczne 8b Środa, 15.20 – 16.05 25 Ewa Gaida
Koło języka polskiego 8a Poniedziałek, 8.00 – 8.45 22 Elżbieta Kornasiewicz